Beroepsvereniging en Registratie

BIG geregistreerd Fysiotherapeut


Beroepsvereniging FAGTHBO – registertherapeut, RBCZ register, Natuurgeneeskunde zorgverlener

Klachten en geschillenKamer van koophandel: 09186172


BTW ID Nr. : NL001881169B29

Klachten

Indien u een klacht heeft over de behandeling of over mij als behandelend therapeut, dan stel ik het zeer op prijs als u eerst met mij daarover in gesprek gaat. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich met uw klacht wenden tot:

beroepsvereniging FAGT www.fagt.org

onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir www.quasir.nl

register RBCZ www.rbcz.nu , tuchtrecht www.tcz.nu