AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywet, welke in werking is getreden op 25 mei 2018.

In het kader van de Europese wetgeving dien ik uw privacy conform de AVG geregeld te hebben. In het onderstaand document "Privacyreglement" kunt u lezen op welke manier en met welk doel ik uw persoonsgegevens verwerk en gebruik.